Kvalita a dostupnosť

Allos je obchodná spoločnosť, ktorá je držiteľom:

  • povolenia výroby a veľkodistribúcie liekov v štátoch Európskej únie,
  • osvedčenia o dodržiavaní správnej výrobnej praxe (GMP),
  • osvedčenia o dodržiavaní správnej distribučnej praxe(GDP).

Neváhajte nás osloviť.

Team Allos
Výroba a veľkodistribúcia humánnych liekov